Państwowa Inspekcja Pracy – czyli właściwie co?

Państwowa Inspekcja Pracy – w skrócie PIP – to instytucja zajmująca się, jak sama nazwa wskazuje, szeroko pojętą ochroną praw pracowniczych. Ochrona ta wyraża się poprzez nadzór i kontrolę stanowisk pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) oraz, rzecz jasna, całości Kodeksu Pracy.

W razie stwierdzenia naruszeń praw pracowniczych Państwowa Inspekcja Pracy może ukarać pracodawcę, także finansowo – mandatem czy grzywną – wystąpić do sądu lub nawet, w sytuacji, gdy zagrożone jest życie, zdrowie lub bezpieczeństwo pracowników, nakazać wstrzymanie pracy. Państwowa Inspekcja Pracy organizuje także konferencje i kampanie informacyjne dotyczące praw pracowniczych.

Państwowa Inspekcja Pracy może poszczycić się długą tradycją – świętowała w tym roku swoje stulecie. Została założona już przed wojną, dekretem samego marszałka Józefa Piłsudskiego 3 stycznia 1919.

Obecnie siedziba Państwowej Inspekcji Pracy znajduje się w Warszawie, na ulicy Barskiej 28/30, a stanowisko Głównego Inspektora Pracy piastuje Wiesław Łyszczek.