Wartość hodowlana owiec ustalana jest na podstawie oceny budowy i użytkowości, pochodzenia po rodzicach wpisanych do rejestrów wysokiej użytkowości, a w odniesieniu do tryków także dodatniego indeksu oszacowanego w oparciu o własną użytkowość stwierdzoną w centrum hodowlanym. Ceny skupu ustalone na zwierzęta hodowlane i użytkowe w oparciu podane zasady wyceny są obowiązujące jako ostateczne jedynie w przypadku skupu rozpłodników ? buhajów, tryków, knurów i ogierów. W odniesieniu do pozostałych zwierząt ceny te mogą być wywoławczymi przy sprzedaży licytacyjnej. OPOZH mają bowiem uprawnienia do przeprowadzania licytacji zwierząt w przypadkach posiadania większej ilości chętnych nabywców w stosunku do podaży zwierząt, względnie przy zgłoszeniu się kilku nabywców na konkretne zwierzę. Uzyskane nadwyżki licytacyjne otrzymują w całości producenci ? dostawcy zwierząt. Wszystkie zwierzęta dostarczane przez producentów na aukcje i spędy organizowane przez OPOZH powinny być czyste, nie okarmione zdrowe. Dostawcy bydła obowiązani są do przedstawienia świadectw zdrowia, gwarantujących, że gospodarstwa, z których pochodzą zwierzęta, są wolne od gruźlicy i brucelozy. Świadectwa takie są wystawiane, jeżeli w gospodarstwie dostawcy w czasie ostatniego badania stada nie wykryto przypadków gruźlicy oraz w ostatnich 2 latach nie stwierdzono ronień krów na tle brucelozy.