Temida była córką Nieba i Ziemi, była żoną Dzeusa przed tym jak poślubił Herę. Urodziła Dzeusowi trzy wspaniałe córki: wesołe i kwitnące boginki pór roku- hory strzegące wrót Olimpu. Temida została zaufaną powiernicą Dzeusa nawet wtedy, gdy już rozstali się ?Temida była bardzo mądrą boginią, która widziała to, co zakryte było przed innymi bogami?była boginią sprawiedliwości, obyczaju i porządku. Razem z Zeusem czuwała nad tym, aby nie wyrządzano krzywdy biedakom i pokrzywdzonym, dlatego nazywano ją także wybawicielką i ucieczką uciśnionych. Przedstawiano ją z zawiązanymi oczami (sprawiedliwość jest ślepa) z wagą i mieczem w dłoniach.

TYCHE

Tyche, czyli Fortuna była boginią szczęścia, pod jej łaskawym okiem (po modlitwie potrzebujących) statki zawijały szczęśliwie do portu, zwycięstwa w wojnach przechylały się na korzyść modlących?
Nie wiadomo dokładnie, kim byli jej rodzice; jedni uważali ją za siostrę nereid, boginek morskich, inni za córkę. Niektórzy uważali, że ojcem jej był Prometeusz a inni a inni, że sam Dzeus?